*
W przypadku braku PESEL pacjenta wpisz 11 razy znak 0
Wyłącz dodatki blokujące, pozwól na wyskakujące okienka